دسته بندی : سونوگرافی پ

پنوموتوراکس
پنوموتوراکس
پنوموتوراکس پنوموتوراکس یعنی یک ریه‌ی فروریخته است. پنوموتوراکس زمانی رخ می دهد که هوا به داخل فضای بین ریه و دیواره‌ی قفسه سینه راه می یابد. این هوا به بیرون…
بیشتر بخوانید !
پریتونیت
پریتونیت
پریتونیت پریتونیت یعنی التهاب صفاق (غشای سیلک مانندی که دیوار داخلی شکم را پوشانده و اعضای داخل شکم را در بر می گیرد) که معمولا توسط عفونت باکتریایی یا قارچی…
بیشتر بخوانید !
پستان فیبروکیستیک
پستان فیبروکیستیک
پستان فیبروکیستیک پستان فیبروکیستیک متشکل از بافتی است که احساس برآمدگی یا بافتی طناب مانند دارد. پزشکان به این پدیده، بافت پستان گره دار یا غده ایی می گویند. دچار…
بیشتر بخوانید !
پلورال افیوژن
پلورال افیوژن
پلورال افیوژن پلورال افیوژن که در برخی موارد به آن “آب آوردن ریه” می گویند تجمع مایعات اضافه بین لایه های پلور قرار گرفته بیرون ریه ها است. پلورها فضا…
بیشتر بخوانید !
پلیمیالژیا روماتیکا
پلیمیالژیا روماتیکا
پلیمیالژیا روماتیکا پلیمیالژیا روماتیکا عارضه ایی التهابی است که باعث درد و سفتی عضلانی مخصوصا در عضلات کتف و لگن می شود. نشانه ها و علائم پلیمیالژیا روماتیکا معمولا به…
بیشتر بخوانید !
پلوریت
پلوریت
پلوریت پلوریت عارضه ای است که در آن پلور (لایه های بزرگ بافتی که ریه ها را از دیواره قفسه سینه جدا می کنند) ملتهب می شوند. پلوریت باعث درد…
بیشتر بخوانید !
فهرست