نورومای مورتون


نورومای مورتون

نورومای مورتون عارضه ایی دردناک است که در سینه‌ی پا رخ می دهد و به طور رایج بین انگشت سوم و چهارم را درگیر می کند. نورومای مورتون ممکن است احساسی شبیه به ایستادن بر روی خورده سنگ در داخل کفش یا در داخل جوراب داشته باشد.

نورومای مورتون شامل ضخیم شدن بافت اطراف یکی از عصب هایی است که به انگشتان پا ختم می شود. این عارضه می تواند منجر به درد شدید و سوزشی در سینه ‌ی پا شود. ممکن است در انگشتان پای دچار شده احساس گزش، سوزش یا کرخی کنید.

کفش های پاشنه بلند یا تنگ با نورومای مورتون مرتبط هستند. بسیاری از افراد با تعویض کفش به مدل هایی که پاشنه کوتاه تر دارند یا گشاد تر هستند احساس بهبودی می کنند. در برخی از موارد ممکن است تزریق کورتیکواستروئید ها یا جراحی نیاز باشد.

زمان تقریبی برای خواندن :

علائم

علائم نورومای مورتون

درد سوزناک سینه پا یکی از علائم این عارضه است

به طور جامع، این عارضه نشانه ایی خارجی مانند برآمدگی ندارد. به جای آن ممکن است دچار موارد زیر شوید :

 • احساس ایستادن بر روی خورده سنگ در کفشتان
 • درد سوزناکی در سینه‌ی پا که ممکن است به انگشت ها ختم شود
 • مورمور یا کرخ شدگی در انگشتان پا

علاوه بر این علائم، ممکن است متوجه شوید که درآوردن کفش و ماساژ دادن پا هم درد را بهبود می دهد.

ریسک فاکتور ها

عواملی که به نظر میاید در ایجاد نورومای مورتون موثر باشند شامل موارد زیر است :

 • کفش های پاشنه بلند : پوشیدن کفش های پاشنه بلند یا کفش هایی که تنگ هستند یا اندازه شما نیستند می تواند فشار اضافه ایی بر روی انگشتان پا و سینه پا بگزارد.
 • برخی از ورزش ها : انجام دادن ورزش های سنگین مانند پیاده روی سریع و دویدن ممکن است پاها را در معرض آسیب مکرر قرار دهد. ورزش هایی که نیازمند پوشیدن کفش هایی تنگ هستند مانند صخره نوردی و اسکی می توانند بر انگشتان پا فشار وارد کنند.
 • بدشکلی های پا : افرادی که مبتلا به پینه پا، انگشت چکشی، قوس شدید یا کف پای صاف هستند بیشتر در معرض نورومای مورتون هستند.
ریسک فاکتور های نورومای مورتون

استفاده از کفش های پاشنه بلند و تنگ احتمال وقوع این عارضه را افزایش می دهند

علت ابتلا

به نظر میاید نورومای مورتون عکس العملی به تحریک شدن، فشار یا جراحت در یکی از عصب هایی باشد که به انگشتان پا ختم می شود.

تشخیص

تشخیص نورومای مورتون

رادیولوژی پا می تواند وجود دیگر منشا ها برای درد پا را رد کند

در طول معاینه پزشک روی پای شما فشار قرار می دهد تا برآمدگی ها یا نقاط حساس به لمس را تشخیص دهد. همچنین ممکن است احساس کلیک کردن بین انگشتان پا احساس کنید.

برخی از روش های تصویربرداری بیشتر از دیگر روش ها در تشخیص نورومای مورتون موثر هستند :

 • رادیولوژی : پزشک شما احتمالا رادیولوژی پا را تجویز می کند تا وجود منشا دیگری برای درد مانند شکستگی را رد کند.
 • سونوگرافی : این روش از امواج صوتی برای ایجاد تصاویری از ساختار های داخلی استفاده می کند. سونوگرافی در نشان دادن موارد غیرعادی نسج نرم مانند نوروم ها موثر هستند
 • ام آر آی : با استفاده از امواج رادیویی و میدان مغناطیسی قوی، ام آر آی نیز در تصویر برداری از نسج نرم موثر است.

درمان

درمان نورومای مورتون

استفاده از کفه های طبی در درمان نورومای مورتون موثر هستند

نوع درمان به شدت علائم بستگی دارد. پزشک احتمالا روش هایی را توصیه می کند که هیچ قسمتی از عضو بدن برداشته نشود.

تراپی 


کفش هایی با فضای کافی برای سینه و انگشتان پا بپوشید. کفه های طبی به کاهش فشار بر عصب کمک می کنند. این کفه ها را می توان بدون نسخه تهیه کرد یا پزشک ممکن است نوع اختصاصی ساخته شده را برای شما تجویز کند که به صورت جدا برای هر کفش ساخته شده و دقیقا هم اندازه ابعاد پای شما هستند.

جراحی و عمل های دیگر


اگر روش های درمانی عادی موثر نبوده اند، پزشک ممکن است موارد زیر را توصیه کند :

 • تزریق : با تزریق استروئید ها به داخل ناحیه‌ی دردناک می توان به برخی از افراد کمک کرد.
 • جراحی کاهش فشار : در برخی از موارد، جراحان می توانند فشار بر روی عصب را با برداشتن ساختار های اطرافش مانند رباط هایی که به هم متصل هستند و مقداری از استخوان های داخل پا کم کنند.
 • برداشتن عصب : اگر روش های دیگر درمانی در بهبود درد موثر نبوده اند، جراحی برای برداشتن زایده ممکن است ضروری باشد. با اینکه جراحی معمولا موفقیت آمیز است، این روش می تواند منجر به بی حسی دائمی در انگشتان پای دچار شده شود.
علائم

علائم

علائم نورومای مورتون

درد سوزناک سینه پا یکی از علائم این عارضه است

به طور جامع، این عارضه نشانه ایی خارجی مانند برآمدگی ندارد. به جای آن ممکن است دچار موارد زیر شوید :

 • احساس ایستادن بر روی خورده سنگ در کفشتان
 • درد سوزناکی در سینه‌ی پا که ممکن است به انگشت ها ختم شود
 • مورمور یا کرخ شدگی در انگشتان پا

علاوه بر این علائم، ممکن است متوجه شوید که درآوردن کفش و ماساژ دادن پا هم درد را بهبود می دهد.

ریسک فاکتور

ریسک فاکتور ها

عواملی که به نظر میاید در ایجاد نورومای مورتون موثر باشند شامل موارد زیر است :

 • کفش های پاشنه بلند : پوشیدن کفش های پاشنه بلند یا کفش هایی که تنگ هستند یا اندازه شما نیستند می تواند فشار اضافه ایی بر روی انگشتان پا و سینه پا بگزارد.
 • برخی از ورزش ها : انجام دادن ورزش های سنگین مانند پیاده روی سریع و دویدن ممکن است پاها را در معرض آسیب مکرر قرار دهد. ورزش هایی که نیازمند پوشیدن کفش هایی تنگ هستند مانند صخره نوردی و اسکی می توانند بر انگشتان پا فشار وارد کنند.
 • بدشکلی های پا : افرادی که مبتلا به پینه پا، انگشت چکشی، قوس شدید یا کف پای صاف هستند بیشتر در معرض نورومای مورتون هستند.
ریسک فاکتور های نورومای مورتون

استفاده از کفش های پاشنه بلند و تنگ احتمال وقوع این عارضه را افزایش می دهند

علت ابتلا

علت ابتلا

به نظر میاید نورومای مورتون عکس العملی به تحریک شدن، فشار یا جراحت در یکی از عصب هایی باشد که به انگشتان پا ختم می شود.

تشخیص

تشخیص

تشخیص نورومای مورتون

رادیولوژی پا می تواند وجود دیگر منشا ها برای درد پا را رد کند

در طول معاینه پزشک روی پای شما فشار قرار می دهد تا برآمدگی ها یا نقاط حساس به لمس را تشخیص دهد. همچنین ممکن است احساس کلیک کردن بین انگشتان پا احساس کنید.

برخی از روش های تصویربرداری بیشتر از دیگر روش ها در تشخیص نورومای مورتون موثر هستند :

 • رادیولوژی : پزشک شما احتمالا رادیولوژی پا را تجویز می کند تا وجود منشا دیگری برای درد مانند شکستگی را رد کند.
 • سونوگرافی : این روش از امواج صوتی برای ایجاد تصاویری از ساختار های داخلی استفاده می کند. سونوگرافی در نشان دادن موارد غیرعادی نسج نرم مانند نوروم ها موثر هستند
 • ام آر آی : با استفاده از امواج رادیویی و میدان مغناطیسی قوی، ام آر آی نیز در تصویر برداری از نسج نرم موثر است.
درمان

درمان

درمان نورومای مورتون

استفاده از کفه های طبی در درمان نورومای مورتون موثر هستند

نوع درمان به شدت علائم بستگی دارد. پزشک احتمالا روش هایی را توصیه می کند که هیچ قسمتی از عضو بدن برداشته نشود.

تراپی 


کفش هایی با فضای کافی برای سینه و انگشتان پا بپوشید. کفه های طبی به کاهش فشار بر عصب کمک می کنند. این کفه ها را می توان بدون نسخه تهیه کرد یا پزشک ممکن است نوع اختصاصی ساخته شده را برای شما تجویز کند که به صورت جدا برای هر کفش ساخته شده و دقیقا هم اندازه ابعاد پای شما هستند.

جراحی و عمل های دیگر


اگر روش های درمانی عادی موثر نبوده اند، پزشک ممکن است موارد زیر را توصیه کند :

 • تزریق : با تزریق استروئید ها به داخل ناحیه‌ی دردناک می توان به برخی از افراد کمک کرد.
 • جراحی کاهش فشار : در برخی از موارد، جراحان می توانند فشار بر روی عصب را با برداشتن ساختار های اطرافش مانند رباط هایی که به هم متصل هستند و مقداری از استخوان های داخل پا کم کنند.
 • برداشتن عصب : اگر روش های دیگر درمانی در بهبود درد موثر نبوده اند، جراحی برای برداشتن زایده ممکن است ضروری باشد. با اینکه جراحی معمولا موفقیت آمیز است، این روش می تواند منجر به بی حسی دائمی در انگشتان پای دچار شده شود.

بازدید های این مقاله

31 نفر

به این مقاله امتیاز بده !

میانگین امتیاز / 5. تعداد رای

اولین شخصی باشید که امتیاز می دهید !

به اشتراک بگذارید !

بیماری های مشابه

فهرست