دسته بندی : کیس های ام آر آی مغز

ام آر آی مننژیوم
ام آر آی مننژیوم
ام آر آی مغز با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. در این کیس مننژیوم به همراه…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوزیت حاد
ام آر آی سینوزیت حاد
ام آر آی مغز با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. در این کیس سینوزیت حاد سمت…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی گلیوم پوتامن
ام آر آی گلیوم پوتامن بیمار
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده از آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن  ایجاد می کند.…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آنژیوم عنکبوتی
ام آر آی آنژیوم عنکبوتی مغز بیمار
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن  ایجاد می کند. در…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی هیدروسفالی غیر ارتباطی
ام آر آی هیدروسفالی غیر ارتباطی بیمار
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده از آهنرباهای قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. در …
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سربریت
ام آر آی سربریت بیمار
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. در…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی انفارکتوس لاکونار
ام آر آی انفارکتوس لاکونار بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک مغز
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک مغز بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی مننژیوم مغز
ام آر آی مننژیوم بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کیست غشای میانی مغز
ام آر آی کیست وولوم کاوم اینترپوسیتوم بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست