دسته بندی : مغز

ام آر آی مننژیوم
ام آر آی مننژیوم
ام آر آی مغز با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. در این کیس مننژیوم به همراه…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوزیت حاد
ام آر آی سینوزیت حاد
ام آر آی مغز با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. در این کیس سینوزیت حاد سمت…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی گلیوم پوتامن
ام آر آی گلیوم پوتامن بیمار
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده از آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن  ایجاد می کند.…
بیشتر بخوانید !
ام آر آنژیوگرافی تنگی مزمن مغز
ام آر آنژیوگرافی تنگی مزمن مغز بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. در این کیس تنگی مزمن…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن فتق پایین رونده مغز
سی تی اسکن فتق پایین رونده مغز بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعه ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس فتق…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی پاراگانگلیوما گلوموس واگال
سی تی آنژیوگرافی پاراگانگلیوما گلوموس واگال بیمار
سی تی آنژیوگرافی (CTA) از طریق تزریق ماده حاجب (کنتراست) به داخل عروق خونی به هنگام سی تی اسکن، به تشخیص و ارزیابی بیماری عروق خونی یا عارضه هایی مرتبط…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آنژیوم عنکبوتی
ام آر آی آنژیوم عنکبوتی مغز بیمار
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن  ایجاد می کند. در…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن افیوژن ساب دورال
سی تی اسکن افیوژن ساب دورال بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از تشعشعات تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس افیوژن ساب…
بیشتر بخوانید !
ام آر وی ترومبوز با انسداد
ام آر وی ترومبوز با انسداد بیمار
ام آر وی یک روش تصویربرداری دقیق و غیر تهاجمی است که برای معاینه ورید های بدن و ارزیابی سلامت رگ ها استفاده می شود. ورید ها خون را از…
بیشتر بخوانید !
ام آر آنژیوگرافی تنگی اسکلروتیک مغز
ام آر آنژیوگرافی تنگی اسکلروتیک مغز بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. در این کیس وازواسپاسم و…
بیشتر بخوانید !
فهرست