دسته بندی : آنژیوگرافی

سی تی اسکن ناهنجاری شریانی وریدی
سی تی آنژیوگرافی ناهنجاری شریانی وریدی مغز بیمار
سی تی آنژیوگرافی ترکیبی از سی تی اسکن و تزریق ماده حاجب است. این روش قابلیت ایجاد تصاویری از عروق خونی داخل سر یا گردن را دارد. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی آنوریسم آئورت شکمی
سی تی آنژیوگرافی آنوریسم آئورت شکم بیمار
سی تی آنژیوگرافی ترکیبی از سی تی اسکن و تزریق ماده حاجب است. این روش قابلیت ایجاد تصاویری از عروق خونی داخل شکم یا ناحیه لگن را دارد. در این…
بیشتر بخوانید !
mra وازواسپاسم گردن
MRA وازواسپاسم گردن بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر اِی (MRA) گردن بیمار
ام آر آنژیوگرافی (MRA) هیپوپلازی گردن بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تششعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری بیمار1
سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنژیوگرافی از آئورت توراسیک و شکمي-بیمار2
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی
سی تی اسکن آنژیوگرافی از عروق مغزی-بیمار 2
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی ریه ها-بیمار1
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژيوگرافی شریان ايلياک خارجي چپ-بیمار1
سی تی آنژيوگرافی شریان ايلياک خارجی چیست؟ سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنژیوگرافی از آئورت شکمی تا دیستال اندام تحتانی دوطرف-بیمار1
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
فهرست