دسته بندی : ام آر آی ت

تومور بینی و سینوس
تومور بینی و سینوس
تومور بینی و سینوس تومور بینی و سینوس توده های غیرعادی هستند که در داخل و اطرف راه های هوایی داخل بینی شما ایجاد می شوند. تومور بینی در حفره…
بیشتر بخوانید !
توراسیک اوت لت سندرم
توراسیک اوت لت سندرم
توراسیک اوت لت سندرم توراسیک اوت لت سندرم (TOS) به گروهی از اختلالات گفته می شود که زمانی رخ می دهد که عروق خونی یا اعصاب در فضای بین استخوان…
بیشتر بخوانید !
تنگی شریان کلیوی
تنگی شریان کلیوی
تنگی شریان کلیوی تنگی شریان کلیوی، باریک شدن یک یا چند شریانی است که به کلیه ها خون رسانی می کنند. باریک شدن شریان ها باعث می شود تا خون…
بیشتر بخوانید !
تومورهای نورواندوکرین
تومورهای نورواندوکرین
تومورهای نورواندوکرین تومورهای نورواندوکرین، توده های سرطانی هستند که در سلول های خاصی به اسم سلول های نورواندوکرین ایجاد می شوند. سلول های نورواندوکرین ویژگی هایی مشابه با سلول های…
بیشتر بخوانید !
ترومبوز عمیق وریدی
ترومبوز ورید عمقی
ترومبوز ورید عمقی ترومبوز ورید عمقی زمانی رخ می دهد که یک لخته خون در یک یا چند ورید عمیق بدن، معمولا پا ها، ایجاد می شود. ترومبوز ورید عمقی…
بیشتر بخوانید !
فهرست