دسته بندی : پا

ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک ساق پا
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک ساق پا بیمار
ام آر آی پا روشی تصویربرداری از پا است که با استفاده از آهنرباهایی قوی تصاویری از پا ایجاد می کند. این تصاویر شامل قوزک، ساق پا و بافت های…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه استئوکندرال مچ پا
ام آر آی ضایعه استئوکندرال مچ پا بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی استئومیلیت پا
ام آر آی استئومیلیت پا بیمار
ام آر آی پا روش تصویربرداری از پا است که با استفاده از آهنرباهایی قوی تصاویری از پا ایجاد می کند. این تصاویر شامل قوزک، ساق پا و بافت های…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی گیرافتادگی خلفی مچ پا
ام آر آی گیرافتادگی خلفی مچ پا بیمار
ام آر آی پا یک روش تصویربرداری از پا است که با استفاده از آهنرباهایی قوی تصاویری از پا ایجاد می کند. این تصاویر شامل قوزک، ساق پا و بافت…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی هماتوم پا
ام آر آی هماتوم پا بیمار
ام آر آی پا روشی تصویربرداری از پا است که با استفاده از آهنرباهایی قوی تصاویری از پا ایجاد می کند. این تصاویر شامل قوزک، ساق پا و بافت های…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه استئوکندرال
ام آر آی ضایعه استئوکندرال زانو بیمار
ام آر آی زانو با استفاده از آهنرباهای قوی تصاویری از مفصل، عضلات و بافت های زانو ایجاد می کند. این نوع تصویربرداری از تشعشعات استفاده نمی کند. در این…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی هالوکس ریجیدوس
ام آر آی هالوکس ریجیدوس بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آرتریت مچ پا
سی تی اسکن آرتریت مچ پا بیمار
سی تی اسکن مچ پا تصاویری عرضی از مچ پا ایجاد می کند. این روش تصویربرداری از اشعه ایکس برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس آرتریت مچ…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی لیپوم داخل عضلانی
ام آر آی لیپوم داخل عضلانی ران پا بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تومور سلول غول پیکر
ام آر آی تومور سلول غول پیکر مچ پا بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست