دسته بندی : قلب

سی تی آنژیوگرافی آنوریسم آئورت شکمی
سی تی آنژیوگرافی آنوریسم آئورت شکم بیمار
سی تی آنژیوگرافی ترکیبی از سی تی اسکن و تزریق ماده حاجب است. این روش قابلیت ایجاد تصاویری از عروق خونی داخل شکم یا ناحیه لگن را دارد. در این…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری بیمار1
سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنژیوگرافی از آئورت توراسیک و شکمي-بیمار2
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی
سی تی اسکن آنژیوگرافی از عروق مغزی-بیمار 2
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی ریه ها-بیمار1
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژيوگرافی آئورت توراسيک و شکمی-بیمار 1
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
فهرست