دسته بندی : سونوگرافی

سرطان کلیه
سرطان کلیه
سرطان کلیه سرطان کلیه سرطانی است که در کلیه های شما آغاز می شود. کلیه های شما دو عضو لوبیا شکل و به اندازه مشت شما هستند. آنان در پشت…
بیشتر بخوانید !
توراسیک اوت لت سندرم
توراسیک اوت لت سندرم
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : توراسیک اوت لت سندرم (TOS) به گروهی از اختلالات گفته می شود که زمانی رخ می دهد که عروق خونی یا اعصاب در فضای…
بیشتر بخوانید !
التهاب عروقی تاکایاسو
التهاب عروقی تاکایاسو
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : التهاب عروقی تاکایاسو نوعی نادر از واسکولیت است (گروهی از بیماری ها که منجر به التهاب عروق خونی می شوند). در التهاب عروقی تاکایاسو…
بیشتر بخوانید !
سندروم بزرگ سیاهرگ زبرین
سندروم بزرگ سیاهرگ زبرین
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : سندروم بزرگ سیاهرگ زبرین (SVCS) گروهی از اختلالات است که زمانی رخ می دهد که جریان خون عبور کرده از بزرگ سیاهرگ زبرین کاهش…
بیشتر بخوانید !
تنگی شریان کلیوی
تنگی شریان کلیوی
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : تنگی شریان کلیوی، باریک شدن یک یا چند شریانی است که به کلیه ها خون رسانی می کنند. باریک شدن شریان ها باعث می…
بیشتر بخوانید !
آسیب همسترینگ
آسیب همسترینگ
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : آسیب همسترینگ زمانی رخ می دهد که یکی از عضلات همسترینگ (گروه ماهیچه‌های سه تایی که پشت ران شما قرار دارند) پیچ خورده یا…
بیشتر بخوانید !
پنوموتوراکس
پنوموتوراکس
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : پنوموتوراکس یعنی یک ریه‌ی فروریخته است. پنوموتوراکس زمانی رخ می دهد که هوا به داخل فضای بین ریه و دیواره‌ی قفسه سینه راه می…
بیشتر بخوانید !
بیماری کلیه پلی‌کیستیک
بیماری کلیه پلی‌کیستیک
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : بیماری کلیه پلی‌کیستیک (PKD) عارضه ایی مادرزادی است که در آن تعدادی کیست در داخل کلیه به وجود می آید که منجر به بزرگی…
بیشتر بخوانید !
پریتونیت
پریتونیت
پریتونیت پریتونیت یعنی التهاب صفاق (غشای سیلک مانندی که دیوار داخلی شکم را پوشانده و اعضای داخل شکم را در بر می گیرد) که معمولا توسط عفونت باکتریایی یا قارچی…
بیشتر بخوانید !
تخمدان پلی کیستیک
تخمدان پلی کیستیک
تخمدان پلی کیستیک تخمدان پلی کیستیک (PCOS) نوعی عارضه‌ی هورمونی رایج در بانوانی است که در سنین باروری هستند. بانوان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک ممکن است دوره های قاعدگی…
بیشتر بخوانید !
فهرست