دسته بندی : رادیولوژی ل

لنفوم هوچکین
لنفوم هوچکین
لنفوم هوچکین لنفوم هوچکین نوعی از سرطان است که سیستم لنفاوی شما را تحت تاثیر قرار می دهد، که قسمتی از سیستم ایمنی بدن شما است. در لنفوم هوچکین، سلول…
بیشتر بخوانید !
لوپوس
لوپوس
لوپوس لوپوس بیماری است که زمانی که سیستم ایمنی بدن به بافت ها و اعضای بدن حمله می کند رخ می دهد. التهاب ایجاد شده توسط لوپوس می تواند بسیاری…
بیشتر بخوانید !
لوسمی لنفوسیتی حاد
لوسمی لنفوسیتی حاد
لوسمی لنفوسیتی حاد لوسمی لنفوسیتی حاد (ALL) نوعی از سرطان خون و مغز استخوان است. مغز استخوان همان بافت اسفنجی داخل استخوان هاست که سلول های خونی در آن تشکیل…
بیشتر بخوانید !
فهرست