دسته بندی : گردن

سی تی اسکن لارنگوسل
سی تی اسکن لارنگوسل
سی تی اسکن گردن با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس لارنگوسل به ابعاذ 43x30x33 mm، انحراف سپتوم، افزایش ضخامت مخاطی…
بیشتر بخوانید !
سندرم svc
سی تی اسکن سندرم SVC
سی تی اسکن گردن با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه گردن ایجاد میکند. در این کیس سندرم svc (سندروم بزرگ سیاهرگ زبرین)، توده در ناحیه حلق، متاستاز…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسپوندیلولیستزیس گردن
سی تی اسکن اسپوندیلولیستزیس گردن بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس اسپوندیلولیستزیس گردن در دیسک…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی پاراگانگلیوما گلوموس واگال
سی تی آنژیوگرافی پاراگانگلیوما گلوموس واگال بیمار
سی تی آنژیوگرافی (CTA) از طریق تزریق ماده حاجب (کنتراست) به داخل عروق خونی به هنگام سی تی اسکن، به تشخیص و ارزیابی بیماری عروق خونی یا عارضه هایی مرتبط…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تومور عود کننده گردن
ام آر آی تومور عود کننده گردن بیمار
ام آر آی گردن با استفاده از انرژی آهنرباهایی قوی نصاویری از قسمت ستون فقرات که از گردن (ناحیه گردن ستون فقرات) عبور می  کند، ایجاد می کند. ام آر…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن توده سیستیک گردن
سی تی اسکن توده سیستیک گردن بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس توده سیستیک گردن به ابعاد…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سرطان حنجره
ام آر آی سرطان حنجره بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس سرطان حنجره در قسمت چپ…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن انفيلتراسيون تومورال صورت
سی تی اسکن انفيلتراسيون تومورال صورت بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس انفيلتراسيون تومورال صورت، نشانه…
بیشتر بخوانید !
mra پلاک کلسیفیه گردن
MRA پلاک کلسیفیه گردن بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تشعشعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کیفوز گردن
ام آر آی کیفوز گردن بیمار
ام آر آی گردن با استفاده از انرژی آهنرباهایی قوی نصاویری از قسمت ستون فقرات که از گردن (ناحیه گردن ستون فقرات) عبور می کند، ایجاد می کند. ام آر…
بیشتر بخوانید !
فهرست