دسته بندی : سی تی اسکن

هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس
هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس
هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس عارضه ایی نادر است که می تواند منجر به صدمه بافتی شود یا منجر به ایجاد ضایعه در یک یا چند نقطه بدن شود.…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کلیه نعل اسبی
سی تی کلیه نعل اسبی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کلیه نعل اسبی و سنگ کلیه  مشاهده…
بیشتر بخوانید !
سرطان کلیه
سرطان کلیه
سرطان کلیه سرطان کلیه سرطانی است که در کلیه های شما آغاز می شود. کلیه های شما دو عضو لوبیا شکل و به اندازه مشت شما هستند. آنان در پشت…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن سارکوئیدوز
سی تی اسکن سارکوئیدوز
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس سارکوئیدوز مرحله دو  به همراه بیماری عفونی…
بیشتر بخوانید !
سارکوم کاپوزی
سارکوم کاپوزی
سارکوم کاپوزی سارکوم کاپوزی نوعی سرطان است که در دیواره عروق خونی و لنفی رخ می دهد. این تومور ها (ضایعات) سارکوم کاپوزی معمولا بصورت نقطه هایی بنفش مانند بدون…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن فتق هیاتوس
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس فتق هیاتوس و هیدرویورترونفروز دیده می شود.…
بیشتر بخوانید !
سوء هاضمه
سوء هاضمه
سوء هاضمه سوء هاضمه که به آن ناراحتی معده نیز می گویند ناخوشایندی در شکم شما است. سوء هاضمه به جای توصیف بیماری به برخی از علائم مانند درد شکمی…
بیشتر بخوانید !
سی تی سرطان کیسه صفرا
سی تی سرطان کیسه صفرا
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس سرطان کیسه صفرا، پروستات بزرگتر از نرمال،…
بیشتر بخوانید !
لنفوم هوچکین
لنفوم هوچکین
لنفوم هوچکین لنفوم هوچکین نوعی از سرطان است که سیستم لنفاوی شما را تحت تاثیر قرار می دهد، که قسمتی از سیستم ایمنی بدن شما است. در لنفوم هوچکین، سلول…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کبد پلی کیستیک
سی تی اسکن کبد پلی کیستیک
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کبد پلی کیستیک، کیست در تخمدان چپ،…
بیشتر بخوانید !
فهرست