دسته بندی : سی تی اسکن

کولیت زخمی
کولیت زخمی
کولیت زخمی کولیت زخمی نوعی بیماری التهابی روده است که منجر به التهاب و زخم در سیستم گوارشی شما می شود. کولیت زخمی داخلی ترین لایه روده بزرگ و مقعد…
بیشتر بخوانید !
سی تی دیورتیکول دئودنوم
سی تی دیورتیکول دئودنوم
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس دیورتیکول دئودنوم، کاردیومگالی، دیلاته شدن آئورت صعودی، دیلاتاسیون…
بیشتر بخوانید !
سی تی تومور کروکنبرگ
سی تی تومور کروکنبرگ
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس تومور کوکنبرگ، آسیت شکمی، کارسینوماتوز پرینوئن، پلورال…
بیشتر بخوانید !
سرطان معده
سرطان معده
سرطان معده سرطان معده رشد غیرعادی سلول هایی است که در معده شروع می شود. معده کیسه ایی عضلانی در قسمت بالایی شکم شما کمی زیر از قفسه سینه است.…
بیشتر بخوانید !
سی تی بیماری مزمن کلیوی
سی تی بیماری مزمن کلیوی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس بیماری مزمن کلیوی، آدنوم در آدرنال چپ،…
بیشتر بخوانید !
سارکوم نسچ نرم
سارکوم نسج نرم
سارکوم نسج نرم سارکوم نسج نرم نوعی نادر از سرطان است که در بافت هایی که ساختار های مختلف بدن را پشتیبانی می کند و آنان را در بردارند رخ…
بیشتر بخوانید !
کارسینوم برونکوآلوئولار
کارسینوم برونکوآلوئولار
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کارسینوم برونکوآلوئولار، اسپوندیلولیستزیس، ضایعه اسکلروتیک و کیست…
بیشتر بخوانید !
موسینوس کیست آدنوما
سی تی موسینوس کیست آدنوما
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس موسینوس کیست آدنوما، شواهد هیسترکتومی، ضایعه در…
بیشتر بخوانید !
اسکولیوز
اسکولیوز
اسکولیوز اسکولیوز انحنای ستون فقراتی است که معمولا در دوران کودکی تخشیص داده می شود. با اینکه اسکولیوز می تواند در افرادی مبتلا به عارضه هایی مانند فلج مغزی و…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن سرطان ریه
سی تی اسکن سرطان ریه
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس سرطان ریه (برونکوژتیک کارسینوما)، بزرگی طحال، اسپاندیولوسیز…
بیشتر بخوانید !
فهرست