دسته بندی : دست

ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک آرنج
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک آرنج بیمار
ام ار آی بازو با استفاده از میدان مغناطیسی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند تصاویر (اسلایس هایی) با جزییات از قسمت های مختلف دست شما مانند: بازو، آرنج، ساعد، مچ،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی لیپوم داخل عضلانی ساعد
ام آر آی لیپوم داخل عضلانی ساعد بیمار
ام ار آی بازو با استفاده از میدان مغناطیسی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند تصاویر (اسلایس هایی) با جزییات از قسمت های مختلف دست شما مانند: بازو، آرنج، ساعد، مچ،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی کنده شده مچ دست
سی تی اسکن شکستگی کنده شده مچ دست بیمار
سی تی اسکن مفصل تصاویر رادیولوژی از زوایای مختلف عمودی و افقی ایجاد می کند. این تصاویر توسط کامپیوتری پردازش شده و به تصاویر سه بعدی عرضی مقطعی ترکیب می…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی افیوژن مچ دست
ام آر آی افیوژن مچ دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی توده نسج نرم دست
ام آر آی توده نسج نرم دست بیمار
ام ار آی دست تصاویری واضح از نسج نرم می گیرد و به پزشک اجازه می دهد انواع بافت ها را ارزیابی کند و همچنین بین بافت طبیعی و سالم…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی بدشکلی هیل ساکس
ام آر آی بدشکلی هیل ساکس بیمار
ام ار آی شانه یک روش تصویربرداری است که به وسیله آهنرباهای قدرتمند از قسمت شانه تصاویری ایجاد می کند. این نوع تصویربرداری از تششعات استفاده نمی کند. در این…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوویت ویلونودولار رنگدانه ای
ام آر آی سینوویت ویلونودولار رنگدانه ای بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی لیپوم زیر پوستی
ام آر آی لیپوم زیر پوستی بازو بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی همیملیا اولنار
ام آر آی همیملیا اولنار بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوویت گذرا مچ دست
ام آر آی سینوویت گذرا مچ دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست