دسته بندی : اوربیت

ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک اروبیت
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک اروبیت بیمار
ام آر آی اوربیت با استفاده از آهنربا و امواج رادیویی تصاویری از اوربیت ها، اعصاب، عضلات و بافت های اطراف آن ایجاد می کند. ذر این کیس ضایعه نئوپلاستیک…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن جابجایی قدامی کیسه اشکی
سی تی اسکن جابجایی قدامی کیسه اشکی بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تشعشعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون استفاده می…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی نوریت بینایی دو طرفه
ام آر آی نوریت بینایی دو طرفه بیمار
ام آر آی اوربیت با استفاده از آهنرباها و امواج رادیویی تصاویری از اوربیت ها، اعصاب، عضلات و بافت های اطراف ایجاد می کند. در این کیس نوریت بینایی دو…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن هيپوتروفی عصب بینایی
سی تی اسکن هيپوتروفی عصب بینایی بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تشعشعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون استفاده می…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تومور عود کننده اوربیت
ام آر آی تومور عود کننده اوربیت بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن توده ايزودنس اوربیت
سی تی اسکن توده ايزودنس اوربیت بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تششعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن نورینوم اوپتیک
سی تی اسکن نورینوم اوپتیک بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تششعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ساختمان سيستيک اوربیت
سی تی اسکن ساختمان سيستيک اوربیت بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تششعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن مننژیوم بال اسفنوئید
سی تی اسکن مننژیوم بال اسفنوئید بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تششعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن جسم خارجی اوربیت
سی تی اسکن جسم خارجی اوربیت بیمار
سی تی اسکن اوربیت یک روش تصویربرداری است. این روش از تششعات برای ایجاد تصاویری با جزییات از حفره های چشمی (اوربیت ها)، چشمان و استخوان های پیرامون ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
فهرست