پربازدیدترین مقالات پزشکی

پربازدیدترین مقالات پزشکی بخش های ام آر آی، سی تی اسکن، سونوگرافی، ماموگرافی و …

ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4a نشان دهنده یافته های مشکوک یا غیرعادی است. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System) است.…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن همانژیوم کبد
همانژیوم کبد توده ایی غیرسرطانی (خوش خیم) در کبد است که متشکل از پیچ خوردگی عروق خونی است. این نوع توده ها شایع هستند و تخمین زده می شود که…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن DJD لگن
سی تی اسکن DJD لگن، دستگاه تصاویری عرضی مقطع ایی از لگن و ناحیه لگن ایجاد می کند. این تصویربرداری از اشعه ایکس برای ایجاد تصویر استفاده می کند. بیماری…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کیست کلیه
سی تی اسکن کیست کلیه در مواقعی مورد استفاده است که پزشک به مشکلی در ناحیه شکم و کلیه مشکوک است اما نمی ‌تواند اطلاعات کافی را از طریق معاینه…
بیشتر بخوانید !
بهترین دستگاه ام آر آی در بابل ، بهترین دستگاه ام آر آی در بابلسر ، بهترین دستگاه ام آر آی در مازندران ، بهترین دستگاه ام آر آی در آمل ، بهترین دستگاه ام آر آی در محمودآباد ، بهترین دستگاه ام آر آی در ساری ، بهترین دستگاه ام آر آی در قائمشهر ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در بابل ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در بابلسر ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در ساری ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در قائمشهر ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در آمل ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در محمودآباد ، نحوه کار کردن دستگاه ام آر آی در مازندران ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در بابل ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در بابلسر ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در ساری ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در قائمشهر ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در مازندران ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در آمل ، مرکز تصویر برداری ام آر آی در محمودآباد ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در بابل ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در بابلسر ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در آمل ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در محمودآباد ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در مازندران ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در ساری ، مجهزترین مرکز تصویربرداری در قائمشهر ، هزینه ام آر آی در بابل ، هزینه ام آر آی در بابلسر ، هزینه ام آر آی در مازندران ، هزینه ام آر آی در آمل ، هزینه ام آر آی در محمودآباد ، هزینه ام آر آی در ساری ، هزینه ام آر آی در قائمشهر ، انجام ام آر آی مغز در بابل ، انجام ام آر آی مغز در بابلسر ، انجام ام آر آی مغز در مازندران ، انجام ام آر آی مغز در ساری ، انجام ام آر آی مغز در قائمشهر ، انجام ام آر آی مغز در آمل ، انجام ام آر آی مغز در محمودآباد ، ام آر آی مغز در بابل ، ام آر آی مغز در بابلسر ، ام آر آی مغز در آمل ، ام آر آی مغز در محمودآباد ، ام آر آی مغز در ساری ، ام آر آی مغز در قائمشهر ، ام آر آی مغز در مازندران
همه چیز در مورد ام آر آی مغز
ام آر آی مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده آهنربا های قوی و امواج رادیویی تصاویری از مغز و بافت های عصبی پیرامونی آن ایجاد می کند. برخی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسپیرال متاستاز مدیاستن بیمار
سی تی اسکن اسپیرال مدیاستن با سرعت بالا تصاویر با جزییات از بدن ایجاد می کند. این تصویربرداری ممکن است برای گرفتن تصاویری بهتر از ساختار های داخل قفسه سینه…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسپیرال کووید ریه بیمار
در سی تی اسکن اسپیرال کووید ریه، دستگاه با سرعت بالا تصاویر با جزییات از بدن ایجاد می کند. این تصویربرداری ممکن است برای گرفتن تصاویری بهتر از ساختار های…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن انحراف سپتوم صورت و سینوس
از سی تی اسکن انحراف سپتوم سورت و سینوس برای ارزیابی حفره های سینوس پارانازال ، فضاهای تو خالی و پر از هوا در داخل استخوان های صورت و اطراف…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن غلیظ شدن مخاط سینوس و صورت
در  سی تی اسکن غلیظ شدن مخاط سینوس و صورت، ارزیابی حفره های سینوس پارانازال ، فضاهای تو خالی و پر از هوا در داخل استخوان های صورت و اطراف…
بیشتر بخوانید !
فهرست