مرکز تصویربرداری پزشکی دکتر قائمیان

آخرین کیس ها

آخرین کیس های تصویربرداری مرکز پزشکی دکتر قائمیان

آشالازی
آشالازی
آشالازی آشالازی عارضه ایی نادر است که عبور غذا و مایع از لوله ایی که دهان شما را به معده شما متصل می کند (مری) را دشوار می کند. آشالازی…
بیشتر بخوانید !
سی تی لنفوم معده
سی تی لنفوم معده
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس لنفوم معده، طحال فرعی، کیست کلیه راست، فولیکول…
بیشتر بخوانید !
کولیت زخمی
کولیت زخمی
کولیت زخمی کولیت زخمی نوعی بیماری التهابی روده است که منجر به التهاب و زخم در سیستم گوارشی شما می شود. کولیت زخمی داخلی ترین لایه روده بزرگ و مقعد…
بیشتر بخوانید !
سی تی دیورتیکول دئودنوم
سی تی دیورتیکول دئودنوم
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس دیورتیکول دئودنوم، کاردیومگالی، دیلاته شدن آئورت صعودی، دیلاتاسیون…
بیشتر بخوانید !
زخم معده
زخم معده
زخم معده زخم معده، زخم  هایی باز هستند که در داخل دیواره معده شما و قسمت بالایی روده کوچک شما رخ می دهند. رایج ترین نشانه زخم معده درد شکمی…
بیشتر بخوانید !
سی تی تومور کروکنبرگ
سی تی تومور کروکنبرگ
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس تومور کوکنبرگ، آسیت شکمی، کارسینوماتوز پرینوئن، پلورال…
بیشتر بخوانید !
سرطان معده
سرطان معده
سرطان معده سرطان معده رشد غیرعادی سلول هایی است که در معده شروع می شود. معده کیسه ایی عضلانی در قسمت بالایی شکم شما کمی زیر از قفسه سینه است.…
بیشتر بخوانید !
سی تی بیماری مزمن کلیوی
سی تی بیماری مزمن کلیوی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس بیماری مزمن کلیوی، آدنوم در آدرنال چپ،…
بیشتر بخوانید !
سارکوم نسچ نرم
سارکوم نسج نرم
سارکوم نسج نرم سارکوم نسج نرم نوعی نادر از سرطان است که در بافت هایی که ساختار های مختلف بدن را پشتیبانی می کند و آنان را در بردارند رخ…
بیشتر بخوانید !
کارسینوم برونکوآلوئولار
کارسینوم برونکوآلوئولار
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کارسینوم برونکوآلوئولار، اسپوندیلولیستزیس، ضایعه اسکلروتیک و کیست…
بیشتر بخوانید !
سندرم شوگرن
سندرم شوگرن
سندرم شوگرن سندرم شوگرن نوعی بیماری سیستم ایمنی بدن است که توسط دو نشانه خاص آن، چشمان و دهان خشک تشخیص داده می شود. این عارضه معمولا همراه دیگر بیماری…
بیشتر بخوانید !
موسینوس کیست آدنوما
سی تی موسینوس کیست آدنوما
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس موسینوس کیست آدنوما، شواهد هیسترکتومی، ضایعه در…
بیشتر بخوانید !

برای مشاهده موارد بیشتر…


فهرست