دسته بندی : نمونه برداری

نمونه برداری پستان با دکتر قائمیان (CNB)
نمونه برداری چیست؟ در نمونه برداری توده پستان، سوزن چندین مرتبه از لایه هایی که باید آزمایش شوند عبور می کند. پزشک از سوزن برای جدا کردن نمونه ی بافت…
بیشتر بخوانید !
فهرست