دسته بندی : سونوگرافی

مزایای اهدای خون
مزایای اهدای خون با دکتر محمدی فیروزجایی
در این ویدو دکتر فیروزجایی متخصص داخل و مدیرکل انتقال خون کشور در مورد مزایای اهدای خون و زیر ساخت های اهدای خون استان صحبت می کنند. مزایای اهدای خون …
بیشتر بخوانید !
سنگ کیسه صفرا
سنگ کیسه صفرا با دکتر محمدی فیروزجایی
در این ویدو دکتر فیروزجایی متخصص داخل و مدیرکل انتقال خون کشور در مورد سنگ کیسه صفرا و ریسک فاکتورهای آن صحبت می کنند. سنگ کیسه صفرا چیست؟ سنگ کیسه…
بیشتر بخوانید !
قابلیت تشخیصی سونوگرافی
قابلیت تشخیصی سونوگرافی با دکتر محمدی فیروزجایی
دکتر عبدالله فیروزجایی متخصص داخلی و مدیرکل انتقال خون استان در این ویدیو در مورد قابلیت های تشخیصی سونوگرافی و بیماری های داخلی که سرفصل های مختلفی دارند مانند بیماری…
بیشتر بخوانید !
فهرست