دسته بندی : سی تی اسکن ن

نوروبلاستوما
نوروبلاستوما
نوروبلاستوما نوروبلاستوما سرطانی است که از سلول های عصبی نابالغ در چندین ناحیه از بدن ایجاد می شود. نوروبلاستوما بصورت رایج در اطراف و درون غدد فوق کلیوی، که منشا…
بیشتر بخوانید !
فهرست