دسته بندی : گوش

سی تی اسکن ماستوئيديت با اوتيت مديا
سی تی اسکن ماستوئيديت با اوتيت مديا بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق اجواج…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ماستوئیدیت
ام آر آی ماستوئیدیت بیمار
ام آر آی گوش (کانال شنوایی داخلی) یک روش تصویربرداری غیر مداخله ایی و بدون دردی است که با استفاده از امواج رادیویی و میدان مغنایسی قوی تصاویری با جزییات…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن سندرم بزرگی قنات دهلیزی
سی تی اسکن سندرم بزرگی قنات دهلیزی بیمار
با کمک سی تی اسکن گوش، رادیولوژیست می تواند ساختارهای ریز گوش داخلی و کانال های شنوایی را بررسی کند. در این کیس سندرم بزرگی قنات دهلیزی و کدورت ايزودنس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اتوماستوئیدیت
سی تی اسکن اتوماستوئیدیت بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق اجواج…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اوتيت مديا با کلستئاتوم
سی تی اسکن اوتيت مديا با کلستئاتوم بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق امواج…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی ماستوئيد
سی تی اسکن شکستگی ماستوئيد بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق اجواج…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن جوگولار بولب بالا
سی تی اسکن جوگولار بولب بالا بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق تششعات…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اوتیت خارجی
سی تی اسکن اوتیت خارجی بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق امواج…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ماستوئيديت مزمن
سی تی اسکن ماستوئيديت مزمن بیمار
سی تی اسکن گوش داخلی به رادیولوژیست اجازه می دهد تا سطوح مختلف، یا اسلایس هایی از استخوان های که از جمجه به گوش می روند را از طریق تششعات…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اروژن گوش
سی تی اسکن اروژن گوش بیمار
سی  تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس اروژن…
بیشتر بخوانید !
فهرست