دسته بندی : ماموگرافی

ماموگرافی BI-RADS 4B بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4B بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4 به معنای یافته ها به قطع شبیه توده سرطانی نیستند اما میتوانند سرطانی باشند. متخصص این موضوع را جدید می گیرد و نمونه برداری توصیه می کند.…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 6 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 6 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 6 یعنی این دسته بندی برای آن دسته از یافته های ماموگرافی (یا سونوگرافی یا ام آر آی) استفاده می شوند که قبلا با توجه به نمونه برداری…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 1 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 1 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 1  به معنای نتایج عادی است. پستان های شما یکسان هستند و هیچ گونه توده، ساختار های غیرعادی یا کلسیفیکاسیون مشکوک مشاهده نمی شود. در این ماموگرافی منفی…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 4C بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4C بیمار
در ماموگرافی BI-RADS 4C یافته ها به قطع شبیه توده سرطانی نیستند اما میتوانند سرطانی باشند. متخصص این موضوع را جدی می گیرد و نمونه برداری توصیه می کند. یافته…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 3 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 3 بیمار
در ماموگرافی BI-RADS 3 تومور احتمال سرطانی بودن بسیار کمی (کمتر از 2%) دارد. انتظار نمی رود که توده تغییر کند. اما بخاطر اینکه خوش خیم بودن توده اثبات نشده…
بیشتر بخوانید !
دستگاه ماموگرافی
گالری عکس های ماموگرافی و سونوگرافی
عکس های ماموگرافی و سونوگرافی مرکز تصویربرداری پزشکی دکتر قائمیان. شامل عکس های دستگاه های ماموگرافی، دستگاه های سونوگرافی، نمونه برداری با سونوگرافی، اطاق ماموگرافی، اطاف سونوگرافی و … بازدید…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 5 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 5 احتمال زیاد سرطان را نشان می دهد. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System) است. این…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4a نشان دهنده یافته های مشکوک یا غیرعادی است. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System) است.…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BIRADS 2 بیمار
ماموگرافی 2 BIRADS نشان دهنده این است که نتایج ماموگرافی شما عادی است. کلمه BIRADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 0 بیمار
ماموگرافی 0 BI-RADS نشان دهنده معاینه ایی است که تکمیل نشده است. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System)…
بیشتر بخوانید !
فهرست