دسته بندی : کیس های سی تی انتروگرافی

سی تی انتروگرافی کلیه اسفنجی مدولاری
سی تی انتروگرافی کلیه اسفنجی مدولاری (اسفنجی شدن کلیه در ناحیه مرکزی ) نوعی خاص از تصویربرداری سی تی اسکن است که با مواد حاجب داخل وریدی بعد از بلع…
بیشتر بخوانید !
فهرست