دسته بندی : سی تی اسکن و

واسکولیت
واسکولیت
واسکولیت واسکولیت، التهاب عروق خونی است. این التهاب می تواند باعث شود دیواره های عروق خونی ضخیم شوند که باعث کاهش عرض داخل رگ می شود. اگر جریان خون محدود…
بیشتر بخوانید !
فهرست