دسته بندی : سی تی اسکن م

مولتیپل میلوما
مولتیپل میلوما
مولتیپل میلوما مولتیپل میلوما سرطانی است که در نوعی از سلول های سفید خونی به اسم سلول پلاسما رخ می دهد. سلول های سالم پلاسما بوسیله تولید پادتن هایی که…
بیشتر بخوانید !
مزوتلیوما
مزوتلیوما
مزوتلیوما مزوتلیوما نوعی از سرطان است که در لایه نازکی که بیشتر اعضای داخلی بدن را در بر می گیرد (مزوتلیوم) رخ می دهد. مزوتلیوما نوعی تهاجمی و مرگباری از…
بیشتر بخوانید !
مننژیت آسپتیک
مننژیت آسپتیک
مننژیت آسپتیک مننژیت عارضه ایی است که منجر به تورم بافتی می شود که مغز و نخاع شما را در بر می گیرد. این التهاب می تواند توسط عفونت باکتریایی…
بیشتر بخوانید !
فهرست