دسته بندی : سونوگرافی گ

گیرافتادگی عصب
گیرافتادگی عصب
گیرافتادگی عصب گیرافتادگی عصب زمانی رخ می دهد که فشار اضافی بر روی عصب توسط بافت های اطرافش مانند استخوان، رباط، عضلات یا عضروف ها ایجاد می شود. این فشار…
بیشتر بخوانید !
فهرست