دسته بندی : سونوگرافی ف

فیبروم رحمی
فیبروم رحمی
فیبروم رحمی فیبروم رحمی زایده‌های غیرسرطانی رحم هستند که معمولا در طول دوران باروری ایجاد می شوند و به آنها لیومیوم یا میوم نیز گفته می شود. فیبروم های رحمی…
بیشتر بخوانید !
فهرست