دسته بندی : سونوگرافی ح

حمله ایسکمیک گذرا
حمله‌ ایسکمیک گذرا
حمله‌ ایسکمیک گذرا حمله‌ ایسکمیک گذرا (TIA) بازه ای موقت از بروز نشانه هایی شبیه به حلمه‌ی مغزی است. یک حمله‌ ایسکمیک گذرا معمولا به مدت چند دقیقه ادامه دارد…
بیشتر بخوانید !
فهرست