دسته بندی : رادیولوژی و

ویروس سین سیشال تنفسی
ویروس سین سیشال تنفسی (RSV)
ویروس سین سیشال تنفسی (RSV) ویروس سین سیشال تنفسی (RSV) منجر به عفونت هایی در ریه و سیستم تنفسی بدن می شود. این عارضه به حدی رایج است که بیشتر…
بیشتر بخوانید !
واسکولیت
واسکولیت
واسکولیت واسکولیت، التهاب عروق خونی است. این التهاب می تواند باعث شود دیواره های عروق خونی ضخیم شوند که باعث کاهش عرض داخل رگ می شود. اگر جریان خون محدود…
بیشتر بخوانید !
فهرست