دسته بندی : رادیولوژی ه

هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس
هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس
هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس عارضه ایی نادر است که می تواند منجر به صدمه بافتی شود یا منجر به ایجاد ضایعه در یک یا چند نقطه بدن شود.…
بیشتر بخوانید !
هیگرومای کیستیک
هیگرومای کیستیک
هیگرومای کیستیک هیگرومای کیستیک یک کیسه ی پر از مایع است که در اکثر موارد به دلیل ناهنجاری یا انسداد در سیستم لنفاوی در گردن نوزاد رخ می دهد. سیستم…
بیشتر بخوانید !
فهرست