دسته بندی : رادیولوژی ذ

ذات الریه
ذات الریه
معرفی زمان تقریبی برای خواندن : ذات الریه عفونتی است که منجر به التهاب کیسه های هوایی در یک یا هر دو ریه می شود. کیسه های هوایی ممکن است…
بیشتر بخوانید !
فهرست