دسته بندی : ام آر آی م

مولتیپل میلوما
مولتیپل میلوما
مولتیپل میلوما مولتیپل میلوما سرطانی است که در نوعی از سلول های سفید خونی به اسم سلول پلاسما رخ می دهد. سلول های سالم پلاسما بوسیله تولید پادتن هایی که…
بیشتر بخوانید !
فهرست