دسته بندی : ام آر آی ج

جاینت سل آرتریتیس
جاینت سل آرتریتیس
جاینت سل آرتریتیس جاینت سل آرتریتیس التهاب دیواره شریان است. در اکثر مواقع این عارضه شریان های داخل سر مخصوصا آنهایی که در گیجگاه قرار دارند را دچار می کند.…
بیشتر بخوانید !
فهرست