آخرین کیس ها

پر بازدیدترین مقالات

ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار


ماموگرافی BI-RADS 4a نشان دهنده یافته های مشکوک یا غیرعادی است.

کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System) است. این یک سیستم امتیاز دهی است که رادیولوژیست ها برای توصیف نتایج ماموگرافی استفاده می کنند.

هر دسته دارای برنامه پیگیری خود است. اقدامات در طرح پیگیری ممکن است شامل جمع آوری تصاویر اضافی، ادامه آزمایشات منظم، قرار ملاقات برای پیگیری در شش ماه یا انجام بیوپسی باشد.

سیستم BI-RADS چیست و امتیاز 4a در آن به چه معناست؟

پزشکان از سیستم BI-RADS برای تقسیم بندی یافته های غیرعادی به دسته های مختلف استفاده می کنند. این دسته بندی ها از 0 تا 6 هستند. اغلب اوقات بانوان 40 ساله و بالاتر در دسته بندی های 0 تا 2 قرار می گیرند که نشان دهنده یافته های عادی، یا یافته های غیرعادی خوشیم یا غیرسرطانی است. اگر امتیاز شما 3 یا بالاتر باشد، پزشک یا رادیولوژیست شما معاینه برای پیگیری یا نمونه برداری برای تعیین کردن قدم بعد در درمان را توصیه می کند.

ماموگرافی BI-RADS 4a نشان دهنده یافته های مشکوک یا غیرعادی است. در این مورد احتمال 20 تا 35 درصدی سرطان وجود دارد. برای تایید تشخیص سرطان نیاز است پزشک شما نمونه برداری انجام دهد تا بافت را ارزیابی کند.

این دسته بندی با توجه به میزان مشکوک شدن پزشک به یافته ها به زیر گروه دیگر تقسیم می شود:

  • 4a : احتمال کم سرطان یا یافته های بدخیم
  • 4b : احتمال متوسط سرطان یا یافته های بدخیم
  • 4c : احتمال زیاد سرطان یا یافته های بدخیم

گزارش پزشک:


در بررسی مامو گرافی های تهيه شده از پستانها و زير بغل شامل نماهای CC ، MLO( Low dose Full digital Philips mamo ) تركيب بافت پستانها از نوع B مي باشد .

ضايعه ای در پوست ، نيپل ، چربی زير جلدی ،بافتهای فيبرو گلندولر و ليگامانهای کوپر مشهود نيست .
تغييرات در پوست و Architecture پستان مشهود نيست .

– ميکرو کلسيفيکاسيون با توزيع سگمنتال در ساعت 2 تا 3 پستان چپ
– نشانه هاي BCT در پستان راست و لنف نودهاي Benign و breast Accessory در آگزیلای چپ مشهود است .

نتیجه : BI.RADS 4a ( CNB از ناحيه ميکروکلسيفيکاسيون پستان چپ پيشنهاد مي شود )

برچسب های مرتبط :

بازدید های این مقاله

3317 نفر

به این مقاله امتیاز بده !

میانگین امتیاز / 5. تعداد رای

اولین شخصی باشید که امتیاز می دهید !

به اشتراک بگذارید !

نمونه بیماران مشابه

Loading comments...

نمونه بیماران مشابه

فهرست