دسته بندی : کیس های ماموگرافی BI-RADS5 و BI-RADS6

ماموگرافی BI-RADS 6 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 6 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 6 یعنی این دسته بندی برای آن دسته از یافته های ماموگرافی (یا سونوگرافی یا ام آر آی) استفاده می شوند که قبلا با توجه به نمونه برداری…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 5 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 5 احتمال زیاد سرطان را نشان می دهد. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System) است. این…
بیشتر بخوانید !
فهرست