دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال مفصل

سی تی اسکن شکستگی کتف
سی تی اسکن شکستگی کتف بیمار
سی تی اسکن کتف یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی مقطعه ایی از کتف ایجاد می کند. در این کیس شکستگی کتف در متااپيفيز پروگزيمال…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی کنده شده مچ دست
سی تی اسکن شکستگی کنده شده مچ دست بیمار
سی تی اسکن مفصل تصاویر رادیولوژی از زوایای مختلف عمودی و افقی ایجاد می کند. این تصاویر توسط کامپیوتری پردازش شده و به تصاویر سه بعدی عرضی مقطعی ترکیب می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کیست بیکر زانو
سی تی اسکن کیست بیکر زانو بیمار
سی تی اسکن زانو یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات از زانو تصاویری با جزییات ایجاد می کند. در این کیس کیست بیکر زانو به ابعاد mm…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آرتریت مچ پا
سی تی اسکن آرتریت مچ پا بیمار
سی تی اسکن مچ پا تصاویری عرضی از مچ پا ایجاد می کند. این روش تصویربرداری از اشعه ایکس برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس آرتریت مچ…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن زائده منقاری زند زیرین
سی تی اسکن زائده منقاری زند زیرین بیمار
سی تی اسکن آرنج یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تششعات ایکس از آرنج تصاویری با جزییات ایجاد می کند. در این کیس زائده منقاری زند زیرین بیمار…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ضایعه استئوکندرال مچ پا
سی تی اسکن ضایعه استئوکندرال مچ پا بیمار
سی تی اسکن مفاصل از پرتوی نازک تششعات و حلقه ایی از تششعات که به سرعتی بالا حرکت می کنند برای گرفتن اطلاعات از زوایای مختلف استفاده می کند که…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اگزوستوز کتف
سی تی اسکن اگزوستوز کتف بیمار
سی تی اسکن مفصل یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تششعات ایکس تصاویری با جزییات از مفاصل بدن ایجاد میکند. در این کیس اگزوستوز کتف بیمار مشاهده می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن هيپرپلازي مچ پا
سی تی اسکن هيپرپلازي مچ پا بیمار
سی تی اسکن پا تصاویری عرضی از پا ایجاد می کند. این روش تصویربرداری از اشعه ایکس برای ایجاد تصاویر ایجاد می شود. در این کیس هيپرپلازي مچ پا، تورم…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ائتلاف تالوکالکانئال
سی تی اسکن ائتلاف تالوکالکانئال پا بیمار
سی تی اسکن  پا تصاویری عرضی از پا ایجاد می کند. این روش تصویربرداری از اشعه ایکس برای ایجاد تصاویر ایجاد می شود. در این کیس ائتلاف تالوکالکانئال پا بیمار…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن پاچنبری بیمار
سی تی اسکن پاچنبری بیمار
سی تی اسکن مفاصل از پرتوی نازک تششعات و حلقه ایی از تششعات که به سرعتی بالا حرکت می کنند برای گرفتن اطلاعات از زوایای مختلف استفاده می کند که…
بیشتر بخوانید !
فهرست